CÀ PHÊ CÓ PHẢI LÀ CHẤT GÂY NGHIỆN KHÔNG ?


CÀ PHÊ CÓ PHẢI LÀ CHẤT GÂY NGHIỆN KHÔNG ?

Cà phê không phải là chất gây nghiện, bởi lẽ người dùng cà phê có thể không sử dụng sản phẩm này liên tục mỗi ngày mà không có vấn đề gì, cà phê cũng không gây ra các tác động xấu đển tâm lý người dùng.

Cà phê và caffeine đã được các nhà khoa học nghiên cứu một cách rộng rãi và không có bằng chứng nào chứng tỏ sản phẩm này có khả năng gây nghiện.

+ Chưa có ý kiến đánh giá nào

Ý kiến của bạn